ἐνσφραγιζόμενος

ἐνσφραγιζόμενος
ἐνσφραγίζω
stamp
pres part mp masc nom sg
ἐνσφρᾱγιζόμενος , ἐνσφραγίζω
stamp
pres part mp masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”